TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢNG CÁO QUÝ 4 - 2017

 

 

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn Web là đối tác cao cấp của Google, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp: Quảng cáo Google (Search, Display, Youtube, Gmail), Quảng cáo Facebook, Thiết kế website.

Đáp ứng kế hoạch phát triển thị trường 2017-2020, Công ty cần tuyển 05 Nhân Viên Kinh Doanh trong tháng 11/2017 với những yêu cầu và quyền lợi sau đây: