• 23/03/2017

  • Tuyển 10 nhân viên kinh doanh T2/2019 Tuyển 10 nhân viên kinh doanh T2/2019

    10/02/2019

    Tháng 02/2019, công ty cần tuyển gấp, phỏng vấn đi làm ngay. 10 Nhân Viên Kinh Doanh (Nam / Nữ) 02 Chăm sóc khách hàng (Nam / Nữ)