Google Adword là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong marketing online.

Google Adword rất dễ nhưng làm thế nào để để tối ưu hóa. Không có tối ưu hóa một ngày website của bạn chỉ có vài khách ghé thăm hoặc là bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn là những gì bạn mong muốn.

Dưới đây là 25 thủ thuật google adword giúp bạn tối ưu hóa

1. Sử dụng từ khóa mispelled.

Mọi người thường hay đánh máy sai. Ví dụ như thay vì tìm kiếm từ “hoa tươi” người ta lại gõ “ha tươi”. Khi bạn mua những từ khóa sai thì chi phí quảng cáo của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.

2. Không mua từ khóa mà làm cho chi phí cao hơn cả doanh thu.

Nếu bạn chi 10$ và chỉ thu được 5$. Tốt nhất là bạn hãy bỏ kế hoạch kinh doanh đi. Chứ mua từ khóa làm gì nữa.

3. Theo dõi sự chuyển đổi.

Trong mỗi chiến dịch adword của bạn hãy lập ra các phương án và theo dõi chúng sau đó lựa chọn những phương án tốt nhất. Ví dụ như bạn muốn mua từ khóa liên quan đến “điện máy” chẳng hạn. Bạn lập kế hoạch và mua những từ khóa liên quan đến điện máy sau đó theo dõi chúng và lựa chọn một từ khóa thích hợp nhất có thể là “ dien may” hay “ dien may gia re”…

4. Sử dụng từ khóa dài.

Thông thường chi phí để mua từ khóa dài sẽ rẻ hơn là bạn mua từ khóa ngắn.

5. Nói chuyện với người dùng.

Sử dụng các từ khóa gợi cảm xúc tới người sử dụng. Để hấp dẫn người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các từ như “bạn”, “miễn phí”, “giá rẻ” là những từ hay hấp dẫn người sử dụng.

6. Sử dụng từ khóa phủ định.

Bạn sẽ phải trả tiền cho với một click chuột vào website của bạn. Và nều đó không phải khách hàng mục tiêu bạn sẽ phí phạm một khoản tiền. Hãy sử dụng các từ khóa phủ định.

7. Chỉ trả khi bạn cảm thấy thoải mái.

Dừng bao giờ phảm sai làm khi phải mua từ khóa đó bằng bất kỳ giá nào. Bạn có một lượng lớn khách hàng ghé thằm vào cửa hàng của bạn, nhưng bạn nhớ rằng tiền chưa có về tài khoản ngân hàng của bạn ngay đâu, mà còn phải qua giao dịch nữa. Bạn trả rất nhiều tiền cho từ khóa đó, có rất nhiều khách ghé thăm website của bạn, nhưng họ không mùa hàng của bạn,  điều đó thật tồi tệ đúng không. Vì vậy bạn chỉ mua từ khóa nếu như bạn cảm thấy thoải máu, những biến có bạn có thể chịu đựng được.

8. Các cuộc gọi hành động.

Các từ khoá chẳng hạn như đặt hàng Hôm nay, Vận chuyển miễn phí, Hành động ngay và từ khóa khác sẽ tạo ra cảm giác cấp bách. Một đề nghị khẩn cấp sẽ đưa khách truy cập vào trang web của bạn để hành động trước khi quá muộn.

9. Không nên dùng từ khóa của đối thủ cạnh tranh.

Với phương pháp đấu thấu từ khóa sẽ gây nên một cuộc chiến giữa các đối thủ. Bạn không nhất thiết cần phải tốn tiền cho cuộc chiến tốn kém ấy, thay vào đó bạn có thể sử dụng misspell, hay từ khóa dài, hay hàng chục các từ khóa liên quan khác.

10. Thống kê từ khóa của bạn vào một file excel.

Mỗi một chiến dịch hãy thống kế, tên từ khóa, chi phí bạn mua từ khóa, và cuối cùng là doanh thu… Và hãy đánh giá những phương án tốt nhất.

11. Ghi lại mọi việc.

Theo dõi mỗi chiến dịch mà bạn đã tạo ra, không bao giờ xóa bất cứ điều gì. Một số ý tưởng mà không làm việc tháng trước khi có thể là một quảng cáo nóng hiện nay. Tìm hiểu từ những sai lầm của bạn, liên tục tinh chỉnh các quảng cáo của bạn dựa trên những gì bạn đã học được từ những người ghi lại.

12.  Nói chuyện bằng ngôn ngữ.

Tất cả mọi người dường như có các cuộc đàm phán mua bán hàng ngày. Vì vậy hãy hãy nói với những người sử dụng trực tiếp như là bạn gặp trực tiếp họ vậy.

13. Kiểm tra với chiến dịch đó ngay cả khi nó đang tốt đẹp.

Chỉ vì quảng cáo của bạn hoạt động tốt hơn bao giờ và bạn sẽ không có nghĩa là bạn nên ngừng kiểm tra. Sử dụng quảng cáo của bạn có hiệu suất cao mới để kiểm tra các quảng cáo khác tương tự hoặc xây dựng dựa trên một trong những bạn đã có để xem nếu bạn có được nhấp chuột nhiều hơn.

Google Adword là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong marketing online.

Google Adword rất dễ nhưng làm thế nào để để tối ưu hóa. Không có tối ưu hóa một ngày website của bạn chỉ có vài khách ghé thăm hoặc là bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn là những gì bạn mong muốn.

Dưới đây là 25 thủ thuật google adword giúp bạn tối ưu hóa

1. Sử dụng từ khóa mispelled.

Mọi người thường hay đánh máy sai. Ví dụ như thay vì tìm kiếm từ “hoa tươi” người ta lại gõ “ha tươi”. Khi bạn mua những từ khóa sai thì chi phí quảng cáo của bạn sẽ giảm đi rất nhiều.

2. Không mua từ khóa mà làm cho chi phí cao hơn cả doanh thu.

Nếu bạn chi 10$ và chỉ thu được 5$. Tốt nhất là bạn hãy bỏ kế hoạch kinh doanh đi. Chứ mua từ khóa làm gì nữa.

3. Theo dõi sự chuyển đổi.

Trong mỗi chiến dịch adword của bạn hãy lập ra các phương án và theo dõi chúng sau đó lựa chọn những phương án tốt nhất. Ví dụ như bạn muốn mua từ khóa liên quan đến “điện máy” chẳng hạn. Bạn lập kế hoạch và mua những từ khóa liên quan đến điện máy sau đó theo dõi chúng và lựa chọn một từ khóa thích hợp nhất có thể là “ dien may” hay “ dien may gia re”…

4. Sử dụng từ khóa dài.

Thông thường chi phí để mua từ khóa dài sẽ rẻ hơn là bạn mua từ khóa ngắn.

5. Nói chuyện với người dùng.

Sử dụng các từ khóa gợi cảm xúc tới người sử dụng. Để hấp dẫn người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các từ như “bạn”, “miễn phí”, “giá rẻ” là những từ hay hấp dẫn người sử dụng.

6. Sử dụng từ khóa phủ định.

Bạn sẽ phải trả tiền cho với một click chuột vào website của bạn. Và nều đó không phải khách hàng mục tiêu bạn sẽ phí phạm một khoản tiền. Hãy sử dụng các từ khóa phủ định.

7. Chỉ trả khi bạn cảm thấy thoải mái.

Dừng bao giờ phảm sai làm khi phải mua từ khóa đó bằng bất kỳ giá nào. Bạn có một lượng lớn khách hàng ghé thằm vào cửa hàng của bạn, nhưng bạn nhớ rằng tiền chưa có về tài khoản ngân hàng của bạn ngay đâu, mà còn phải qua giao dịch nữa. Bạn trả rất nhiều tiền cho từ khóa đó, có rất nhiều khách ghé thăm website của bạn, nhưng họ không mùa hàng của bạn,  điều đó thật tồi tệ đúng không. Vì vậy bạn chỉ mua từ khóa nếu như bạn cảm thấy thoải máu, những biến có bạn có thể chịu đựng được.

8. Các cuộc gọi hành động.

Các từ khoá chẳng hạn như đặt hàng Hôm nay, Vận chuyển miễn phí, Hành động ngay và từ khóa khác sẽ tạo ra cảm giác cấp bách. Một đề nghị khẩn cấp sẽ đưa khách truy cập vào trang web của bạn để hành động trước khi quá muộn.

9. Không nên dùng từ khóa của đối thủ cạnh tranh.

Với phương pháp đấu thấu từ khóa sẽ gây nên một cuộc chiến giữa các đối thủ. Bạn không nhất thiết cần phải tốn tiền cho cuộc chiến tốn kém ấy, thay vào đó bạn có thể sử dụng misspell, hay từ khóa dài, hay hàng chục các từ khóa liên quan khác.

10. Thống kê từ khóa của bạn vào một file excel.

Mỗi một chiến dịch hãy thống kế, tên từ khóa, chi phí bạn mua từ khóa, và cuối cùng là doanh thu… Và hãy đánh giá những phương án tốt nhất.

11. Ghi lại mọi việc.

Theo dõi mỗi chiến dịch mà bạn đã tạo ra, không bao giờ xóa bất cứ điều gì. Một số ý tưởng mà không làm việc tháng trước khi có thể là một quảng cáo nóng hiện nay. Tìm hiểu từ những sai lầm của bạn, liên tục tinh chỉnh các quảng cáo của bạn dựa trên những gì bạn đã học được từ những người ghi lại.

12.  Nói chuyện bằng ngôn ngữ.

Tất cả mọi người dường như có các cuộc đàm phán mua bán hàng ngày. Vì vậy hãy hãy nói với những người sử dụng trực tiếp như là bạn gặp trực tiếp họ vậy.

13. Kiểm tra với chiến dịch đó ngay cả khi nó đang tốt đẹp.

Chỉ vì quảng cáo của bạn hoạt động tốt hơn bao giờ và bạn sẽ không có nghĩa là bạn nên ngừng kiểm tra. Sử dụng quảng cáo của bạn có hiệu suất cao mới để kiểm tra các quảng cáo khác tương tự hoặc xây dựng dựa trên một trong những bạn đã có để xem nếu bạn có được nhấp chuột nhiều hơn.