• Tuyển 10 nhân viên kinh doanh Tuyển 10 nhân viên kinh doanh

    10/02/2019

    Tháng công ty cần tuyển gấp, phỏng vấn đi làm ngay. 10 Nhân Viên Kinh Doanh (Nam / Nữ) 02 Chăm sóc khách hàng (Nam / Nữ)