Dịch vụ quản trị website

- Bạn đã có website nhưng website không có ai truy cập vì không có nội dung?

- Bạn muốn website có nhiều người truy cập từ đó trở thành khách hàng?

- Bạn muốn thông tin sản phẩm và tin khuyến mãi được cập nhật liên tục, thay đổi baner, slideshow làm cho website đẹp và sống động hơn?

- Hình ảnh trên website quá xấu và chưa được tối ưu khiến website nhìn không được chuyên nghiệp.

Bảng giá dịch vụ Admin Website

 

Chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ quản trị website

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các gói phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng:

 

CÁC GÓI QUẢN TRỊ WEBSITE CỦA SAIGONWEB

STT

Công Việc Thực Hiện

Gói 1

500.000 VNĐ/ tháng

Gói 2:

750.000 VNĐ/ tháng

Gói 3:

1.000.000 VNĐ/ tháng

1

Kiểm tra hoạt động website

1 lần / ngày

1 lần / ngày

2 lần / ngày

2

Quản trị nội dung

 

 

 

 

Bài viết do khách hàng cung cấp

10 bài/tháng

20 bài/tháng

30 bài/tháng

 

Bài viết do chúng tôi biên tập

02 bài/tháng

05 bài/ tháng

10 bài/tháng

3

Quản trị fanpage facebook

-

05 bài/tháng

10 bài/tháng

4

Cập nhật hình ảnh tối đa khi có yêu cầu:

- Dán logo, số điện thoại mã sp vv…

- Chỉnh sửa kích cỡ hình ảnh cho phù hợp

20 hình/tháng

40 hình/tháng

80 hình/tháng

5

Thiết kế slide, banner cho website

Không

Tối đa 2 banner

Tối đa 5 banner

6

Kiểm tra link chết

Không

Không

7

Báo sự cố web qua điện thoại

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN

Quy trình được chia làm các giai đoạn sau:

- Khách hàng: Bên A

- Công ty SaigonWeb: Bên B

Giai đoạn 1: Thống nhất gói dịch vụ và kí kết hợp đồng.

- Bên A: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

- Bên B: Triển khai kiểm tra website.

Giai đoạn 2: Triển khai quản trị

- Bên A: Gửi thông tin

- Bên B: Nhận thông tin và tiến hành công việc

Giai đoạn 3: Báo cáo cho Bên A qua điện thoại / email khi hoàn tất công việc.

 

Dịch vụ quản trị website

- Bạn đã có website nhưng website không có ai truy cập vì không có nội dung?

- Bạn muốn website có nhiều người truy cập từ đó trở thành khách hàng?

- Bạn muốn thông tin sản phẩm và tin khuyến mãi được cập nhật liên tục, thay đổi baner, slideshow làm cho website đẹp và sống động hơn?

- Hình ảnh trên website quá xấu và chưa được tối ưu khiến website nhìn không được chuyên nghiệp.

Bảng giá dịch vụ Admin Website

 

Chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ quản trị website

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các gói phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng:

 

CÁC GÓI QUẢN TRỊ WEBSITE CỦA SAIGONWEB

STT

Công Việc Thực Hiện

Gói 1

500.000 VNĐ/ tháng

Gói 2:

750.000 VNĐ/ tháng

Gói 3:

1.000.000 VNĐ/ tháng

1

Kiểm tra hoạt động website

1 lần / ngày

1 lần / ngày

2 lần / ngày

2

Quản trị nội dung

 

 

 

 

Bài viết do khách hàng cung cấp

10 bài/tháng

20 bài/tháng

30 bài/tháng

 

Bài viết do chúng tôi biên tập

02 bài/tháng

05 bài/ tháng

10 bài/tháng

3

Quản trị fanpage facebook

-

05 bài/tháng

10 bài/tháng

4

Cập nhật hình ảnh tối đa khi có yêu cầu:

- Dán logo, số điện thoại mã sp vv…

- Chỉnh sửa kích cỡ hình ảnh cho phù hợp

20 hình/tháng

40 hình/tháng

80 hình/tháng

5

Thiết kế slide, banner cho website

Không

Tối đa 2 banner

Tối đa 5 banner

6

Kiểm tra link chết

Không

Không

7

Báo sự cố web qua điện thoại

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN

Quy trình được chia làm các giai đoạn sau:

- Khách hàng: Bên A

- Công ty SaigonWeb: Bên B

Giai đoạn 1: Thống nhất gói dịch vụ và kí kết hợp đồng.

- Bên A: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

- Bên B: Triển khai kiểm tra website.

Giai đoạn 2: Triển khai quản trị

- Bên A: Gửi thông tin

- Bên B: Nhận thông tin và tiến hành công việc

Giai đoạn 3: Báo cáo cho Bên A qua điện thoại / email khi hoàn tất công việc.