BẢNG GIÁ HOSTING KHÔNG KÈM DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE: 

(dành cho khách hàng đăng ký hosting tự thiết kế website hoặc thiết kế website tại nơi khác)

 

 

- Khách hàng tự tạo email theo tên miền. Hoặc 250.000 vnđ / 1 lần cài đặt

 

BẢNG GIÁ HOSTING ĐI KÈM DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TẠI SAIGONWEB:

Dung lượng:

3000

Mb

Băng thông:

không giới hạn

Chi phí:

1.000.000

vnđ/năm

Email miễn phí:

02

 

Email tiếp theo:

250.000

vnđ/email/năm


   
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIA TĂNG

- Trỏ tên miền về blog, hosting, website của khách hàng tại nhà cung cấp khác: 100.000đ / 1 lần

- Tạo thêm tên miền cho website đã thiết kế tại SaigonWeb:

+ Trỏ dạng derect domain : miễn phí , không giới hạn số domain
(Truy cập vào tên miền mới sẽ tự động chuyển hướng về tên miền cũ, trên thanh trình duyệt thể hiện tên miền cũ)

+ Tạo dạng pointed domain: 300.000 vnđ / 1 domain
(Truy cập vào tên miền mới sẽ vào website của tên miền cũ, cùng dữ liệu với website cũ nhưng trên thanh trình duyệt thể hiện tên miền mới)

+ Tạo hosting mới cho tên miền mới: Áp dụng theo giá hosting của website hiện tại.
(2 tên miền trỏ về 2 web có nội dung độc lập - coppy source)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ HOSTING KHÔNG KÈM DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE: 

(dành cho khách hàng đăng ký hosting tự thiết kế website hoặc thiết kế website tại nơi khác)

 

 

- Khách hàng tự tạo email theo tên miền. Hoặc 250.000 vnđ / 1 lần cài đặt

 

BẢNG GIÁ HOSTING ĐI KÈM DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TẠI SAIGONWEB:

Dung lượng:

3000

Mb

Băng thông:

không giới hạn

Chi phí:

1.000.000

vnđ/năm

Email miễn phí:

02

 

Email tiếp theo:

250.000

vnđ/email/năm


   
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIA TĂNG

- Trỏ tên miền về blog, hosting, website của khách hàng tại nhà cung cấp khác: 100.000đ / 1 lần

- Tạo thêm tên miền cho website đã thiết kế tại SaigonWeb:

+ Trỏ dạng derect domain : miễn phí , không giới hạn số domain
(Truy cập vào tên miền mới sẽ tự động chuyển hướng về tên miền cũ, trên thanh trình duyệt thể hiện tên miền cũ)

+ Tạo dạng pointed domain: 300.000 vnđ / 1 domain
(Truy cập vào tên miền mới sẽ vào website của tên miền cũ, cùng dữ liệu với website cũ nhưng trên thanh trình duyệt thể hiện tên miền mới)

+ Tạo hosting mới cho tên miền mới: Áp dụng theo giá hosting của website hiện tại.
(2 tên miền trỏ về 2 web có nội dung độc lập - coppy source)