Chúng tôi vinh dự là Nhà đóng góp hàng đầu Google AdWords đầu tiên tại Việt Nam

Google AdWords Hoa Kỳ đã quyết định trao danh hiệu Nhà Đóng Góp Hàng Đầu (Top Contributor) đầu tiên tại Việt Nam cho Mr. Phạm Văn Tuất – Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web

Xem chi tiết tại đây

 

Đại diện duy nhất của Việt Nam dự Hội nghị Google Top Contributor tại California – Hoa Kỳ tháng 9 - 10 năm 2013

Hội nghị Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu khai mạc tại San Jose, California vào tháng 9/2013. Có khoảng 350 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới đã gặp gỡ và tham dự hội nghị tại California – Hoa Kỳ.
Xem chi tiết tại đây

 

1 trong 4 Đại diện của Việt Nam dự Hội nghị Google Top Contributor tại California – Hoa Kỳ tháng 10 năm 2015

Hội nghị Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu khai mạc tại San Francisco, California vào tháng 10/2015. Có 550 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới đã gặp gỡ và tham dự hội nghị tại California – Hoa Kỳ.
Xem chi tiết tại đây

 

Đối tác chính thức được Google niêm yết công nhận toàn cầu

SaigonWeb Corp là  Đối tác chính thức được Google chứng nhận toàn cầu.  SaigonWeb Corp có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. 
Xem chi tiết Google Partner

 

Chúng tôi vinh dự là Nhà đóng góp hàng đầu Google AdWords đầu tiên tại Việt Nam

Google AdWords Hoa Kỳ đã quyết định trao danh hiệu Nhà Đóng Góp Hàng Đầu (Top Contributor) đầu tiên tại Việt Nam cho Mr. Phạm Văn Tuất – Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web

Xem chi tiết tại đây

 

Đại diện duy nhất của Việt Nam dự Hội nghị Google Top Contributor tại California – Hoa Kỳ tháng 9 - 10 năm 2013

Hội nghị Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu khai mạc tại San Jose, California vào tháng 9/2013. Có khoảng 350 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới đã gặp gỡ và tham dự hội nghị tại California – Hoa Kỳ.
Xem chi tiết tại đây

 

1 trong 4 Đại diện của Việt Nam dự Hội nghị Google Top Contributor tại California – Hoa Kỳ tháng 10 năm 2015

Hội nghị Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu khai mạc tại San Francisco, California vào tháng 10/2015. Có 550 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới đã gặp gỡ và tham dự hội nghị tại California – Hoa Kỳ.
Xem chi tiết tại đây

 

Đối tác chính thức được Google niêm yết công nhận toàn cầu

SaigonWeb Corp là  Đối tác chính thức được Google chứng nhận toàn cầu.  SaigonWeb Corp có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xây dựng chiến lược quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. 
Xem chi tiết Google Partner