SaigonWeb- Sự khác biệt của một nhà quảng cáo


SaigonWeb được Google chứng nhận: Nhà đóng góp hàng đầu của Google đầu tiên tại Việt Nam. Tham dự các hội nghị cao cấp của Google tại Hoa Kỳ và Singapore. Là đại diện duy nhất tại Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Top Contributor tại Califonia - Hoa Kỳ năm 2013. Một trong 4 đại diện tại Việt Nam dự TCs Google 2014-2015 tại Singgapore và Hoa Kỳ.

 

Một số hình ảnh Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Google Top Contributor 2015 tại Hoa Kỳ
( 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California, Hoa Kỳ)

saigonweb tham dự đại hội top contributer

  mr phạm văn tuất giám đốc công ty cổ phần saigonweb saigonweb tham dự đại hội top contributer phạm văn tuất và các đại diện việt nam

 

Kinh nghiệm:
SaigonWeb thành lập năm 2010 với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, Design, Developer...

 

Nhân lực:
Con người là tài sản vô giá. Tại SaigonWeb, nhân viên và khách hàng đều được tôn trọng như nhau về mọi mặt.

Chúng tôi luôn có chính sách nhân sự hợp lý nhằm ổn định và phát triển nguồn nhân lực cao cấp, chuyên nghiệp để đồng hành cùng khách hàng.

 

Phương châm: Khách hàng là kênh quảng cáo số 1
SaigonWeb tin rằng sự hài lòng của 1 khách hàng sẽ giúp chúng tôi mở rộng mối quan hệ và nhiều khách hàng mới. Vì thế, chúng tôi  luôn trân trọng, phục vụ hết lòng và tuyệt đối không bao giờ để mất điều này.

 

Chi phí:
SaigonWeb khẳng định không làm dịch vụ giá rẻ. Nhưng chúng tôi luôn có giá tốt nhất để duy trì một dịch vụ cao cấp.

 

SaigonWeb- Sự khác biệt của một nhà quảng cáo


SaigonWeb được Google chứng nhận: Nhà đóng góp hàng đầu của Google đầu tiên tại Việt Nam. Tham dự các hội nghị cao cấp của Google tại Hoa Kỳ và Singapore. Là đại diện duy nhất tại Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Top Contributor tại Califonia - Hoa Kỳ năm 2013. Một trong 4 đại diện tại Việt Nam dự TCs Google 2014-2015 tại Singgapore và Hoa Kỳ.

 

Một số hình ảnh Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Google Top Contributor 2015 tại Hoa Kỳ
( 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California, Hoa Kỳ)

saigonweb tham dự đại hội top contributer

  mr phạm văn tuất giám đốc công ty cổ phần saigonweb saigonweb tham dự đại hội top contributer phạm văn tuất và các đại diện việt nam

 

Kinh nghiệm:
SaigonWeb thành lập năm 2010 với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, Design, Developer...

 

Nhân lực:
Con người là tài sản vô giá. Tại SaigonWeb, nhân viên và khách hàng đều được tôn trọng như nhau về mọi mặt.

Chúng tôi luôn có chính sách nhân sự hợp lý nhằm ổn định và phát triển nguồn nhân lực cao cấp, chuyên nghiệp để đồng hành cùng khách hàng.

 

Phương châm: Khách hàng là kênh quảng cáo số 1
SaigonWeb tin rằng sự hài lòng của 1 khách hàng sẽ giúp chúng tôi mở rộng mối quan hệ và nhiều khách hàng mới. Vì thế, chúng tôi  luôn trân trọng, phục vụ hết lòng và tuyệt đối không bao giờ để mất điều này.

 

Chi phí:
SaigonWeb khẳng định không làm dịch vụ giá rẻ. Nhưng chúng tôi luôn có giá tốt nhất để duy trì một dịch vụ cao cấp.