Nhóm chuyên gia của SaigonWeb sẽ tư vấn chiến lược quảng cáo miễn phí, bao gồm:
 

- Thống kê chọn lọc danh sách từ khoá hiệu quả

- Lập kế hoạch quảng cáo hoàn hảo, tiết kiệm chi phí

- Tư vấn tối ưu website phù hợp với công cụ tìm kiếm

- Phân tích các yếu tố liên quan đến tâm lý tìm kiếm

- Cung cấp tài khoản cho cá nhân và đại lý Google

- Quảng cáo ổn định liên tục, báo cáo trung thực

- Đào tạo kỹ thuật viên Marketing với Google

- Hướng dẫn khắc phục các sự cố tài khoản Google

- Tặng Voucher hợp lệ của Google cho các đại lý

 

Nhóm chuyên gia của SaigonWeb sẽ tư vấn chiến lược quảng cáo miễn phí, bao gồm:
 

- Thống kê chọn lọc danh sách từ khoá hiệu quả

- Lập kế hoạch quảng cáo hoàn hảo, tiết kiệm chi phí

- Tư vấn tối ưu website phù hợp với công cụ tìm kiếm

- Phân tích các yếu tố liên quan đến tâm lý tìm kiếm

- Cung cấp tài khoản cho cá nhân và đại lý Google

- Quảng cáo ổn định liên tục, báo cáo trung thực

- Đào tạo kỹ thuật viên Marketing với Google

- Hướng dẫn khắc phục các sự cố tài khoản Google

- Tặng Voucher hợp lệ của Google cho các đại lý