Diễn ra tại San Francisco-Hoa Kì từ ngày 19/10 đến ngày 22/10 hội nghị Google Top Contributor 2015 đã thu hút hơn 550 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị Top Contributors hàng năm là dịp để Google cảm ơn các Nhà đóng góp hàng đầu, cũng như cập nhật những phát triển sản phẩm mới nhất cho cộng đồng. Mr. Phạm Văn Tuất-Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web là 1 trong 4 đại diện của Việt Nam được mời tham dự hội  nghị và được vinh danh trong buổi lễ vì những đóng góp tích cực.

Sau đây là tổng hợp những hình ảnh nổi bật nhất từ hội nghị Google Top Contributor 2015:

 

Toàn cảnh hội nghị Google Top Contributor 2015

 

Mr. Phạm Văn Tuất-Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web trong hội nghị Google Top Contributor 2015.

 

Mr. Phạm Văn Tuất và những đại diện Việt Nam tham dự hội nghị Google Top Contributor 2015.

 

 

 

 

 

Mr. Phạm Văn Tuất và những nhà đóng góp tại hội nghị Google Top Contributor 2015.

Diễn ra tại San Francisco-Hoa Kì từ ngày 19/10 đến ngày 22/10 hội nghị Google Top Contributor 2015 đã thu hút hơn 550 Nhà Đóng Góp Hàng Đầu từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị Top Contributors hàng năm là dịp để Google cảm ơn các Nhà đóng góp hàng đầu, cũng như cập nhật những phát triển sản phẩm mới nhất cho cộng đồng. Mr. Phạm Văn Tuất-Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web là 1 trong 4 đại diện của Việt Nam được mời tham dự hội  nghị và được vinh danh trong buổi lễ vì những đóng góp tích cực.

Sau đây là tổng hợp những hình ảnh nổi bật nhất từ hội nghị Google Top Contributor 2015:

 

Toàn cảnh hội nghị Google Top Contributor 2015

 

Mr. Phạm Văn Tuất-Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web trong hội nghị Google Top Contributor 2015.

 

Mr. Phạm Văn Tuất và những đại diện Việt Nam tham dự hội nghị Google Top Contributor 2015.

 

 

 

 

 

Mr. Phạm Văn Tuất và những nhà đóng góp tại hội nghị Google Top Contributor 2015.