Phòng Kỹ thuật quảng cáo Google của SaigonWeb có đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm được Google chứng nhận. Mỗi cá nhân trải qua các kỳ kiểm tra của Google hàng năm và luôn được cập nhật các chức năng mới nhất.

Nhóm chuyên gia kỹ thuật được Google chứng nhận:

- Phạm Văn Tuất 

- Ngô Hoàng Thái

- Lê Anh Thư

- Phạm Thanh Miền

Phòng Kỹ thuật quảng cáo Google của SaigonWeb có đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm được Google chứng nhận. Mỗi cá nhân trải qua các kỳ kiểm tra của Google hàng năm và luôn được cập nhật các chức năng mới nhất.

Nhóm chuyên gia kỹ thuật được Google chứng nhận:

- Phạm Văn Tuất 

- Ngô Hoàng Thái

- Lê Anh Thư

- Phạm Thanh Miền