Sau 1 thời gian tích cực tham gia hỗ trợ người dùng Việt Nam về các lỗi kỹ thuật, cũng như giải đáp các thắc mắc thành viên gặp phải. Google chính thức trao tặng danh hiệu Google Top Contributors (Người đóng góp nhiều nhất ) trên diễn đàn hỗ trợ Google cho Ngọc Anh - TP Kỹ thuật SGW, cùng với đó là các phần quà của Google

 

Xem thông tin Ngọc Anh trên diễn đàn Google tại đây : https://productforums.google.com/forum/#!profile/hotro-vi/APn2wQdMs6dz_b8lNFneOhUQdYEti7x2GZchBtwYErBYqzqySJ65NlQzCaCB1M5qctKythOeMar2

 

Cùng xem qua một vài hình ảnh về kỹ thuật SaigonWeb nhận danh hiệu danh hiệu Top Contributors của diễn đàn Google nào:

 

Top Contributor

 

Ngọc Anh - IT Saigonweb.vn nhận danh hiệu Top Contributors của diễn đàn Google

 

 

Sự kiện tuyển cộng tác viên Google tại Đại Học Bách Khoa HCM

 

 

Sự kiện tuyển cộng tác viên tại Đại Học Cần Thơ

 

 

 
 

Sau 1 thời gian tích cực tham gia hỗ trợ người dùng Việt Nam về các lỗi kỹ thuật, cũng như giải đáp các thắc mắc thành viên gặp phải. Google chính thức trao tặng danh hiệu Google Top Contributors (Người đóng góp nhiều nhất ) trên diễn đàn hỗ trợ Google cho Ngọc Anh - TP Kỹ thuật SGW, cùng với đó là các phần quà của Google

 

Xem thông tin Ngọc Anh trên diễn đàn Google tại đây : https://productforums.google.com/forum/#!profile/hotro-vi/APn2wQdMs6dz_b8lNFneOhUQdYEti7x2GZchBtwYErBYqzqySJ65NlQzCaCB1M5qctKythOeMar2

 

Cùng xem qua một vài hình ảnh về kỹ thuật SaigonWeb nhận danh hiệu danh hiệu Top Contributors của diễn đàn Google nào:

 

Top Contributor

 

Ngọc Anh - IT Saigonweb.vn nhận danh hiệu Top Contributors của diễn đàn Google

 

 

Sự kiện tuyển cộng tác viên Google tại Đại Học Bách Khoa HCM

 

 

Sự kiện tuyển cộng tác viên tại Đại Học Cần Thơ