Google Adword là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong marketing online


Google Adword rất dễ nhưng làm thế nào để để tối ưu hóa. Không có tối ưu hóa một ngày website của bạn chỉ có vài khách ghé thăm hoặc là bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn là những gì bạn mong muốn.


Dưới đây là 25 thủ thuật google adword giúp bạn tối ưu hóa ( P2 )

 

14. Sử dụng các câu hỏi để lôi kéo người dùng
Sử dụng một câu hỏi sẽ lọt vào mắt xanh của người sử dụng. Hỏi những thứ như "Bạn muốn biết bí mật của cuộc sống?" Có lẽ sẽ có người tự hỏi những gì trên trái đất bạn đang nói về, làm cho họ click thông qua.

 

 

15. Tối ưu hóa trang đích của bạn
Hãy thử nhiều trang đích. Quảng cáo của bạn có thể được thực hiện ngoạn mục, nhưng bạn tiếp tục có tỷ lệ thoát cao, điều này có thể có nghĩa rằng trang đích của bạn không phải là tối ưu hóa một cách chính xác. Hãy thử Một trang đích,  thử nghiệm khác nhau và theo dõi các chuyển đổi. Sử dụng các dữ liệu được ghi để tạo các trang mới dựa trên biểu diễn cao nhất và tiếp tục kiểm tra và sửa đổi.

 

16. Sử dụng "..."
Là một dấu vết trong quảng cáo của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để kể một chút của một câu chuyện và làm cho người dùng quan tâm để xem các phần còn lại của câu chuyện. Một quảng cáo như "tôi đã phá vỡ các khoản nợ khủng khiếp, nhưng một khi tôi phát hiện ra bí mật ...", mà được người sử dụng tham gia.

 

17. Bao gồm số điện thoại của bạn
Bạn có thể thử thêm số điện thoại của bạn vào chiến dịch adword của bạn. Nếu bạn đang làm một chiến dịch adword địa phương, khi người dùng thấy rằng bạn là một công ty địa phương họ có thể nhận điện thoại tại chỗ để cung cấp cho bạn một cuộc gọi, tiết kiệm trên click chuột adwords.

 

 

18. Sử dụng Vốn thích hợp
miễn là bạn không mũ khóa toàn bộ quảng cáo. Sử dụng vốn thích hợp để tạo ra một tiêu đề mà đứng ra khỏi phần còn lại của quảng cáo.

 

19. Nói cho họ biết họ lợi ích
người đang tìm kiếm một cái gì đó để đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết vấn đề của họ. Đừng nói về sản phẩm của bạn, hãy nói chuyện về làm thế nào bạn có các giải pháp và họ cần nhấp vào quảng cáo của bạn để tìm ra.

 

20. Có một người bạn viết quảng cáo

Mặc dù nó không phải là luôn luôn thông minh để cho bạn bè thử những điều với tiền của bạn, nó có thể thêm một chút cảm hứng và tư tưởng mới những gì để viết. Nếu bạn nhận được may mắn, bạn của bạn có thể viết như thế nào ai đó thích được nói, nhấn đinh trên đầu.

 

 

21. Sử dụng mạng nhắm mục tiêu

Nhắm mục tiêu người dùng của bạn sau khi bạn đã xác định phân tích của bạn và có dữ liệu về khách truy cập của bạn và những gì họ thích. Nhắm mục tiêu vị trí địa lý đặc biệt là khi thực hiện các chiến dịch địa phương.

22. Bạn không nên quá trên đầu của bạn
Chỉ vì bạn có thể mất một lượng lớn tiền mặt trên adwords, bạn vẫn chi tiêu tiền để kiếm tiền. Đừng quên để tạo ra nội dung chất lượng mà được bạn kết quả tìm kiếm hữu cơ, giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn từ không phải trả tiền cho các nhấp chuột.

23. Thiết lập một ngân sách và dính vào nó
Đặt một ngân sách bạn cảm thấy thoải mái và gắn bó với nó cho đến khi bạn đã làm tăng đáng kể doanh số bán hàng của bạn cho đến khi bạn cảm thấy nó phù hợp để tăng chiến dịch adword của bạn. Thổi tất cả tiền của bạn một tuần sẽ không giúp đỡ khi bạn không có bất kỳ để quảng cáo cho vòng ba.

 

 

24. Tính
Theo dõi CPA của bạn bao nhiêu mỗi nhấp chuột là chi phí so với lợi nhuận bạn kiếm được từ sản phẩm của bạn sau khi chi phí cho các sản phẩm thực tế. Nhằm mục đích để tạo ra các khách hàng lặp lại, do đó bạn không có để giữ cho chi tiêu tiền mỗi khi bạn nhận được một người truy cập chỉ để bán một sản phẩm một lần nữa.

 

25. Tránh Hunters Freebie
Sử dụng miễn phí có thể giúp mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, nhưng có rất nhiều trên mạng chỉ là tìm kiếm công cụ trực tuyến miễn phí. Bởi vì những thợ săn freebie không tìm cách để thực hiện mua hàng, họ sẽ nhấp vào quảng cáo, chi phí tiền cho bạn, và trả lại sau khi họ tìm thấy rằng bạn không cung cấp bất cứ điều gì miễn phí.

 

 

 

Google Adword là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong marketing online


Google Adword rất dễ nhưng làm thế nào để để tối ưu hóa. Không có tối ưu hóa một ngày website của bạn chỉ có vài khách ghé thăm hoặc là bạn sẽ phải trả tiền nhiều hơn là những gì bạn mong muốn.


Dưới đây là 25 thủ thuật google adword giúp bạn tối ưu hóa ( P2 )

 

14. Sử dụng các câu hỏi để lôi kéo người dùng
Sử dụng một câu hỏi sẽ lọt vào mắt xanh của người sử dụng. Hỏi những thứ như "Bạn muốn biết bí mật của cuộc sống?" Có lẽ sẽ có người tự hỏi những gì trên trái đất bạn đang nói về, làm cho họ click thông qua.

 

 

15. Tối ưu hóa trang đích của bạn
Hãy thử nhiều trang đích. Quảng cáo của bạn có thể được thực hiện ngoạn mục, nhưng bạn tiếp tục có tỷ lệ thoát cao, điều này có thể có nghĩa rằng trang đích của bạn không phải là tối ưu hóa một cách chính xác. Hãy thử Một trang đích,  thử nghiệm khác nhau và theo dõi các chuyển đổi. Sử dụng các dữ liệu được ghi để tạo các trang mới dựa trên biểu diễn cao nhất và tiếp tục kiểm tra và sửa đổi.

 

16. Sử dụng "..."
Là một dấu vết trong quảng cáo của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để kể một chút của một câu chuyện và làm cho người dùng quan tâm để xem các phần còn lại của câu chuyện. Một quảng cáo như "tôi đã phá vỡ các khoản nợ khủng khiếp, nhưng một khi tôi phát hiện ra bí mật ...", mà được người sử dụng tham gia.

 

17. Bao gồm số điện thoại của bạn
Bạn có thể thử thêm số điện thoại của bạn vào chiến dịch adword của bạn. Nếu bạn đang làm một chiến dịch adword địa phương, khi người dùng thấy rằng bạn là một công ty địa phương họ có thể nhận điện thoại tại chỗ để cung cấp cho bạn một cuộc gọi, tiết kiệm trên click chuột adwords.

 

 

18. Sử dụng Vốn thích hợp
miễn là bạn không mũ khóa toàn bộ quảng cáo. Sử dụng vốn thích hợp để tạo ra một tiêu đề mà đứng ra khỏi phần còn lại của quảng cáo.

 

19. Nói cho họ biết họ lợi ích
người đang tìm kiếm một cái gì đó để đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết vấn đề của họ. Đừng nói về sản phẩm của bạn, hãy nói chuyện về làm thế nào bạn có các giải pháp và họ cần nhấp vào quảng cáo của bạn để tìm ra.

 

20. Có một người bạn viết quảng cáo

Mặc dù nó không phải là luôn luôn thông minh để cho bạn bè thử những điều với tiền của bạn, nó có thể thêm một chút cảm hứng và tư tưởng mới những gì để viết. Nếu bạn nhận được may mắn, bạn của bạn có thể viết như thế nào ai đó thích được nói, nhấn đinh trên đầu.

 

 

21. Sử dụng mạng nhắm mục tiêu

Nhắm mục tiêu người dùng của bạn sau khi bạn đã xác định phân tích của bạn và có dữ liệu về khách truy cập của bạn và những gì họ thích. Nhắm mục tiêu vị trí địa lý đặc biệt là khi thực hiện các chiến dịch địa phương.

22. Bạn không nên quá trên đầu của bạn
Chỉ vì bạn có thể mất một lượng lớn tiền mặt trên adwords, bạn vẫn chi tiêu tiền để kiếm tiền. Đừng quên để tạo ra nội dung chất lượng mà được bạn kết quả tìm kiếm hữu cơ, giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn từ không phải trả tiền cho các nhấp chuột.

23. Thiết lập một ngân sách và dính vào nó
Đặt một ngân sách bạn cảm thấy thoải mái và gắn bó với nó cho đến khi bạn đã làm tăng đáng kể doanh số bán hàng của bạn cho đến khi bạn cảm thấy nó phù hợp để tăng chiến dịch adword của bạn. Thổi tất cả tiền của bạn một tuần sẽ không giúp đỡ khi bạn không có bất kỳ để quảng cáo cho vòng ba.

 

 

24. Tính
Theo dõi CPA của bạn bao nhiêu mỗi nhấp chuột là chi phí so với lợi nhuận bạn kiếm được từ sản phẩm của bạn sau khi chi phí cho các sản phẩm thực tế. Nhằm mục đích để tạo ra các khách hàng lặp lại, do đó bạn không có để giữ cho chi tiêu tiền mỗi khi bạn nhận được một người truy cập chỉ để bán một sản phẩm một lần nữa.

 

25. Tránh Hunters Freebie
Sử dụng miễn phí có thể giúp mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, nhưng có rất nhiều trên mạng chỉ là tìm kiếm công cụ trực tuyến miễn phí. Bởi vì những thợ săn freebie không tìm cách để thực hiện mua hàng, họ sẽ nhấp vào quảng cáo, chi phí tiền cho bạn, và trả lại sau khi họ tìm thấy rằng bạn không cung cấp bất cứ điều gì miễn phí.