Bước 1: Tạo tài khoản Google

Bạn có thể đăng ký một tài khoản Gmail cá nhân thông thường hoặc dựa trên tên miền của website doanh nghiệp bạn. Google sẽ ưu ái cho những tài khoản Gmai Bussiness, đặc biệt là về khâu nhận và gửi email xác nhận, do đó SaigonWeb kiến nghị bạn nên lập một tài khoản Google Bussiness cho doanh nghiệp mình nhé.

Đây chính là bước đầu tiên không chỉ đơn thuần là tạo một địa chỉ doanh nghiệp mà còn là bước đệm để bạn có thể sử dụng được nhiều sản phẩm, dịch vụ khác từ Google, hỗ trợ cho việc tiến hành chiến lược SEO địa điểm doanh nghiệp của bạn về sau.

 

Xem thêm: HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL GOOGLE THEO TÊN MIỀN

 

Bước 2: Nhập địa chỉ doanh nghiệp, thông tin website, điện thoại doanh nghiệp

 • Bạn đăng nhập tài khoản gmail vừa mới tạo

 • Truy cập vào bản đồ Google Maps theo địa chỉ https://www.google.com/maps

 • Nhập địa chỉ doanh nghiệp bạn bạn vào khung tìm kiếm trên Google Maps

 • Nhấp chọn Thêm địa điểm bị thiếu

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Địa điểm doanh nghiệp hiển thị  thị trên Google sau khi sữ dụng  dịch vụ SEO Google Maps

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu

Bước này rất quan trọng, bạn sẽ phải nhập chính xác những thông tin lưu lại trên Google Maps để thực hiện SEO địa điểm nhanh nhất và hiệu quả về sau.

 • Tên: Bạn nhập tên doanh nghiệp bạn, nên kết hợp giữa từ khóa và thương hiệu nhưng đừng nên lạm dụng từ khóa ở phần này.
 • Địa chỉ: Nhập chính xác địachỉ doanh nghiệp bạn.
 • Danh mục: Chọn danh mục phù hợp với lĩnh vực hoạt động, phát triển của doanh nghiệp bạn.
 • Số điện thoại: Ưu tiên nhập số điện thoại mà doanh nghiệp sẽ sử dụng lâu dài, số điện thoại này cần đưa lên website để tao hiệu ứng tốt cho doanh nghiệp.
 • Website: Bạn cần nhập địa chỉ website doanh nghiệp mình vào đây góp phần đưa website doanh nghiệp bạn lên top khi người dùng thực hiện truy vấn tìm kiếm.
 • Giờ mở cửa: Chọn thời gian làm việc theo giờ hoạt động doanh nghiệp bạn, làm việc theo giờ, theo các ngày trong tuần hoặc mwor của cả ngày.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Thêm địa điểm lên Google

 

Sau khi tiến hành nhập đầy đủ thông tin cần thiết bạn chọn Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này và sau đó nhấp Gửi để gửi thông tin này cho Google.

 

Bước 4: Xác nhận doanh nghiệp, công ty

Đây là bước để địa điểm doanh nghiệp được Google ưu tiên hiển thị Google Maps hơn nếu được Google xác nhận, do đó bạn cần khai báo đúng và chính xác đúng các thông tin. Google sẽ gửi một mã xác nhận đến đúng địa điểm mà Google nhận được dựa vào địa chỉ khai báo của doanh nghiệp.

Bạn cần nhập đầy đủ thông tin xác nhận trong cửa sổ xác nhận doanh nghiệp.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Sau khi nhập chính xác các thông tin bạn nhấp Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Ở đây bạn cần kéo Pin Maker vào đúng địa điểm trên Google Maps của doanh nghiệp mình rồi chọn Tiếp tục để đến cửa sổ nhập thông tin dịch vụ.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Sau khi nhập thông tin hoàn tất

Google sẽ xác nhận lần nữa ở bước này, địa chỉ sẽ nhận được thư chứa mã xác nhận từ Google. Xác nhận hoàn tất bạn nhấp Thư và chờ đợi vài ngày để nhận thư. Trong lúc chờ đợi bạn có thể hoàn tất thông tin doanh nghiệp trên Google địa điểm như avatar, mô tả, các hình ảnh doanh nghiệp.

Cập nhật: Hiện nay Google có xác minh qua số điện thoại mà không cần chờ đợi thư giờ về địa chỉ như trước 

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Chọn cách các minh

Chú ý: Khi bạn không nhận được thư xác nhận vì lý do nào đó, bạn có thể liên hệ xác nhận qua cuộc gọi trực tiếp và lúc này bạn cần cung cấp chính xác và khớp với những thông tin bạn đã khai trước đó, địa điểm doanh nghiệp sẽ được xác nhận nhanh chóng trong 1-2h với cách này.

Khi đã xác nhận thành công, lúc bạn tìm kiếm chính xác địa điểm doanh nghiệp của mình trên Google Maps bạn sẽ nhận được kết quả là địa điểm doanh nghiệp và các thông tin kèm theo như dịch vụ, mô tả, số điện thoại…

Thế là bạn đã tạo thành công địa điểm doanh nghiệp mình trên Google Maps, bạn đã có thể tiến hành chiến lược SEO Google Maps cho doanh nghiệp mình rồi đó!

 

Bước 1: Tạo tài khoản Google

Bạn có thể đăng ký một tài khoản Gmail cá nhân thông thường hoặc dựa trên tên miền của website doanh nghiệp bạn. Google sẽ ưu ái cho những tài khoản Gmai Bussiness, đặc biệt là về khâu nhận và gửi email xác nhận, do đó SaigonWeb kiến nghị bạn nên lập một tài khoản Google Bussiness cho doanh nghiệp mình nhé.

Đây chính là bước đầu tiên không chỉ đơn thuần là tạo một địa chỉ doanh nghiệp mà còn là bước đệm để bạn có thể sử dụng được nhiều sản phẩm, dịch vụ khác từ Google, hỗ trợ cho việc tiến hành chiến lược SEO địa điểm doanh nghiệp của bạn về sau.

 

Xem thêm: HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL GOOGLE THEO TÊN MIỀN

 

Bước 2: Nhập địa chỉ doanh nghiệp, thông tin website, điện thoại doanh nghiệp

 • Bạn đăng nhập tài khoản gmail vừa mới tạo

 • Truy cập vào bản đồ Google Maps theo địa chỉ https://www.google.com/maps

 • Nhập địa chỉ doanh nghiệp bạn bạn vào khung tìm kiếm trên Google Maps

 • Nhấp chọn Thêm địa điểm bị thiếu

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Địa điểm doanh nghiệp hiển thị  thị trên Google sau khi sữ dụng  dịch vụ SEO Google Maps

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu

Bước này rất quan trọng, bạn sẽ phải nhập chính xác những thông tin lưu lại trên Google Maps để thực hiện SEO địa điểm nhanh nhất và hiệu quả về sau.

 • Tên: Bạn nhập tên doanh nghiệp bạn, nên kết hợp giữa từ khóa và thương hiệu nhưng đừng nên lạm dụng từ khóa ở phần này.
 • Địa chỉ: Nhập chính xác địachỉ doanh nghiệp bạn.
 • Danh mục: Chọn danh mục phù hợp với lĩnh vực hoạt động, phát triển của doanh nghiệp bạn.
 • Số điện thoại: Ưu tiên nhập số điện thoại mà doanh nghiệp sẽ sử dụng lâu dài, số điện thoại này cần đưa lên website để tao hiệu ứng tốt cho doanh nghiệp.
 • Website: Bạn cần nhập địa chỉ website doanh nghiệp mình vào đây góp phần đưa website doanh nghiệp bạn lên top khi người dùng thực hiện truy vấn tìm kiếm.
 • Giờ mở cửa: Chọn thời gian làm việc theo giờ hoạt động doanh nghiệp bạn, làm việc theo giờ, theo các ngày trong tuần hoặc mwor của cả ngày.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Thêm địa điểm lên Google

 

Sau khi tiến hành nhập đầy đủ thông tin cần thiết bạn chọn Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này và sau đó nhấp Gửi để gửi thông tin này cho Google.

 

Bước 4: Xác nhận doanh nghiệp, công ty

Đây là bước để địa điểm doanh nghiệp được Google ưu tiên hiển thị Google Maps hơn nếu được Google xác nhận, do đó bạn cần khai báo đúng và chính xác đúng các thông tin. Google sẽ gửi một mã xác nhận đến đúng địa điểm mà Google nhận được dựa vào địa chỉ khai báo của doanh nghiệp.

Bạn cần nhập đầy đủ thông tin xác nhận trong cửa sổ xác nhận doanh nghiệp.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Sau khi nhập chính xác các thông tin bạn nhấp Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Ở đây bạn cần kéo Pin Maker vào đúng địa điểm trên Google Maps của doanh nghiệp mình rồi chọn Tiếp tục để đến cửa sổ nhập thông tin dịch vụ.

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Sau khi nhập thông tin hoàn tất

Google sẽ xác nhận lần nữa ở bước này, địa chỉ sẽ nhận được thư chứa mã xác nhận từ Google. Xác nhận hoàn tất bạn nhấp Thư và chờ đợi vài ngày để nhận thư. Trong lúc chờ đợi bạn có thể hoàn tất thông tin doanh nghiệp trên Google địa điểm như avatar, mô tả, các hình ảnh doanh nghiệp.

Cập nhật: Hiện nay Google có xác minh qua số điện thoại mà không cần chờ đợi thư giờ về địa chỉ như trước 

 

seo google địa điểm nhanh nhất

Hình: Chọn cách các minh

Chú ý: Khi bạn không nhận được thư xác nhận vì lý do nào đó, bạn có thể liên hệ xác nhận qua cuộc gọi trực tiếp và lúc này bạn cần cung cấp chính xác và khớp với những thông tin bạn đã khai trước đó, địa điểm doanh nghiệp sẽ được xác nhận nhanh chóng trong 1-2h với cách này.

Khi đã xác nhận thành công, lúc bạn tìm kiếm chính xác địa điểm doanh nghiệp của mình trên Google Maps bạn sẽ nhận được kết quả là địa điểm doanh nghiệp và các thông tin kèm theo như dịch vụ, mô tả, số điện thoại…

Thế là bạn đã tạo thành công địa điểm doanh nghiệp mình trên Google Maps, bạn đã có thể tiến hành chiến lược SEO Google Maps cho doanh nghiệp mình rồi đó!