Mức giá của SEO Website

 

Không có một mức giá nhất định cho dịch vụ SEO Website. Giá SEO website lên top 10 và duy trì website luôn luôn hiển thị trong top 10 của Google.com.vn sẽ phụ thuộc vào từ khóa mà Khách hàng lựa chọn.

Mỗi từ khóa khác nhau sẽ có mức giá khác nhau nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Mức độ cạnh tranh của từ khóa

 • Độ dài của từ khóa

 • Ngôn ngữ của từ khóa.

 • Để có bảng báo giá SEO website cụ thể, Khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi biết những từ khóa muốn SEO website lên hoặc khách hàng cung cấp cho chúng tôi sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đang kinh doanh. SaigonWeb Corp sẽ phân tích và đưa ra một danh sách từ khóa phù hợp với sản phẩm, dịch vụ đó.

 • Chi phí SEO website bao gồm:

 • Chí phí thực hiện: đây là giai đoạn đưa  website của bạn lên trang nhất google với các từ khóa mà bạn đăng ký dịch vụ SEO.

 • Chi phí duy trì kết quả SEO: đây là giai đoạn duy trì website của bạn trên trang nhất google sau khi chúng tôi đưa thành công từ khóa nằm trong top 10 google.

 • Chi phí phát sinh:

 • Trường hợp website của bạn chưa được tối ưu, SaigonWeb Corp sẽ giúp tối ưu website của bạn với nhưng yêu cầu đơn giản.

 • Nếu việc tối ưu website yêu cầu phức tạp, bạn sẽ phải trả thêm chi phí chỉnh sửa website.

seo website

Mức giá của SEO Website

 

Không có một mức giá nhất định cho dịch vụ SEO Website. Giá SEO website lên top 10 và duy trì website luôn luôn hiển thị trong top 10 của Google.com.vn sẽ phụ thuộc vào từ khóa mà Khách hàng lựa chọn.

Mỗi từ khóa khác nhau sẽ có mức giá khác nhau nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Mức độ cạnh tranh của từ khóa

 • Độ dài của từ khóa

 • Ngôn ngữ của từ khóa.

 • Để có bảng báo giá SEO website cụ thể, Khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi biết những từ khóa muốn SEO website lên hoặc khách hàng cung cấp cho chúng tôi sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đang kinh doanh. SaigonWeb Corp sẽ phân tích và đưa ra một danh sách từ khóa phù hợp với sản phẩm, dịch vụ đó.

 • Chi phí SEO website bao gồm:

 • Chí phí thực hiện: đây là giai đoạn đưa  website của bạn lên trang nhất google với các từ khóa mà bạn đăng ký dịch vụ SEO.

 • Chi phí duy trì kết quả SEO: đây là giai đoạn duy trì website của bạn trên trang nhất google sau khi chúng tôi đưa thành công từ khóa nằm trong top 10 google.

 • Chi phí phát sinh:

 • Trường hợp website của bạn chưa được tối ưu, SaigonWeb Corp sẽ giúp tối ưu website của bạn với nhưng yêu cầu đơn giản.

 • Nếu việc tối ưu website yêu cầu phức tạp, bạn sẽ phải trả thêm chi phí chỉnh sửa website.

seo website