Tiếp thị lại (Remarketing) là hình thức quảng cáo cho phép hiển thị quảng cáo với những người đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn trước đó mà chưa thực hiện hành vi chuyển đổi. Với ưu điểm tiếp cận nhanh chóng, chính xác nhóm khách hàng tiềm năng, Remarketing được xem là giải pháp bám đuổi khách hàng hiệu quả nhất hiện nay. Dưới đây là một số quy định về các chính sách quảng cáo tiếp thị lại của Google, các bạn cùng tham khảo và áp dụng hợp lý nhé.

 

Quy định chính sách về nội dung quảng cáo, tiếp thị lại

 

Theo quy định về chính sách quảng cáo của Google, bạn không được phép sử dụng bất kì thông tin nhạy cảm nào về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng. Cụ thể là:

+ Không quảng cáo, tiếp thị cho các hoạt động người lớn bao gồm: rượu, cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, khiêu dâm...)

+ Không quảng cáo, tiếp thị cho các hành vi hoặc khuynh hướng tình dục.

+ Không quảng cáo các nội dung nhạy cảm, bao gồm các thông tin về chủng tộc, dân tộc, liên hết chính trị, tôn giáo hoặc đức tin tôn giáo…

+ Bên cạnh đó, các vấn đề về tình hình tài chính tiêu cực, thông tin sức khỏe y tế nhạy cảm cũng không được phép quảng cáo hoặc tiếp thị lại.

 

 

Không quảng cáo, tiếp thị cho các hoạt động người lớn bao gồm: rượu, cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, khiêu dâm…

 

Quy định về mục tiêu, đối tượng quảng cáo và tiếp thị lại

 

Ngoài quy định về nội dung chính sách quảng cáo tiếp thị lại, Google còn có những quy định cụ thể về mục tiêu và đối tượng quảng cáo, tiếp thị lại. Theo đó, các cá nhân và doanh nghiệp không được chạy quảng cáo thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Không sử dụng quảng cáo dựa trên sở thích hoặc triển khai thẻ tiếp thị lại trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi hoặc cố ý lấy thông tin về tuổi từ những người dưới 13 tuổi.

 

Bên cạnh đó, nội dung các chính sách quảng cáo của Google cũng nghiêm cấm các hành vi tạo danh sách tiếp thị lại hoặc tạo nội dung quảng cáo nhằm tìm cách cụ thể tiếp cận mọi người theo các cách bị cấm. Các hành vi tạo nội dung quảng cáo ngụ ý biết được thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng cũng bị Google cấm quảng cáo và tiếp thị lại.

 

Google cấm các hoạt động quảng cáo, tiếp thị lại với mục đích thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

 

Trên đây là các chính sách quảng cáo Google qua hình thức tiếp thị lại. Hi vọng những thông tin này có thể giúp ích được nhiều cho bạn trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả quảng cáo. Nếu cần tư vấn, cung cấp các dịch vụ quảng cáo chất lượng, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi-Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài gòn Web. Là đối tác cao cấp của Google và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, SaigonWeb tự hào đem đến bạn những dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp, hiệu quả với giá tốt nhất.

 

 

 

Tiếp thị lại (Remarketing) là hình thức quảng cáo cho phép hiển thị quảng cáo với những người đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn trước đó mà chưa thực hiện hành vi chuyển đổi. Với ưu điểm tiếp cận nhanh chóng, chính xác nhóm khách hàng tiềm năng, Remarketing được xem là giải pháp bám đuổi khách hàng hiệu quả nhất hiện nay. Dưới đây là một số quy định về các chính sách quảng cáo tiếp thị lại của Google, các bạn cùng tham khảo và áp dụng hợp lý nhé.

 

Quy định chính sách về nội dung quảng cáo, tiếp thị lại

 

Theo quy định về chính sách quảng cáo của Google, bạn không được phép sử dụng bất kì thông tin nhạy cảm nào về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng. Cụ thể là:

+ Không quảng cáo, tiếp thị cho các hoạt động người lớn bao gồm: rượu, cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, khiêu dâm...)

+ Không quảng cáo, tiếp thị cho các hành vi hoặc khuynh hướng tình dục.

+ Không quảng cáo các nội dung nhạy cảm, bao gồm các thông tin về chủng tộc, dân tộc, liên hết chính trị, tôn giáo hoặc đức tin tôn giáo…

+ Bên cạnh đó, các vấn đề về tình hình tài chính tiêu cực, thông tin sức khỏe y tế nhạy cảm cũng không được phép quảng cáo hoặc tiếp thị lại.

 

 

Không quảng cáo, tiếp thị cho các hoạt động người lớn bao gồm: rượu, cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, khiêu dâm…

 

Quy định về mục tiêu, đối tượng quảng cáo và tiếp thị lại

 

Ngoài quy định về nội dung chính sách quảng cáo tiếp thị lại, Google còn có những quy định cụ thể về mục tiêu và đối tượng quảng cáo, tiếp thị lại. Theo đó, các cá nhân và doanh nghiệp không được chạy quảng cáo thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Không sử dụng quảng cáo dựa trên sở thích hoặc triển khai thẻ tiếp thị lại trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi hoặc cố ý lấy thông tin về tuổi từ những người dưới 13 tuổi.

 

Bên cạnh đó, nội dung các chính sách quảng cáo của Google cũng nghiêm cấm các hành vi tạo danh sách tiếp thị lại hoặc tạo nội dung quảng cáo nhằm tìm cách cụ thể tiếp cận mọi người theo các cách bị cấm. Các hành vi tạo nội dung quảng cáo ngụ ý biết được thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng cũng bị Google cấm quảng cáo và tiếp thị lại.

 

Google cấm các hoạt động quảng cáo, tiếp thị lại với mục đích thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

 

Trên đây là các chính sách quảng cáo Google qua hình thức tiếp thị lại. Hi vọng những thông tin này có thể giúp ích được nhiều cho bạn trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả quảng cáo. Nếu cần tư vấn, cung cấp các dịch vụ quảng cáo chất lượng, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi-Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài gòn Web. Là đối tác cao cấp của Google và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, SaigonWeb tự hào đem đến bạn những dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp, hiệu quả với giá tốt nhất.