1. Giới thiệu dịch vụ thay mặt khách hàng quản lý tài khoản (cung cấp tài khoản cho khách hàng)

 

- Hiện tại, quá trình tạo một tài khoản mới để hoạt động quảng cáo Google không được thuận lợi khi Google siết chặt chính sách kiểm duyệt thông tin bảo mật và thông tin thánh toán nhằm giới hạn tối đa việc gian lận trong thanh toán điện tử và tuân thủ Chính sách Google

 

- Nhằm thay mặt khách hàng giám sát hoạt động  của tài khoản một cách hiệu quả, không gây lãng phí trong quá trình quảng cáo từ khóa trên Google

 

Vì vậy, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn Web sẽ tư vấn, cung cấp tài khoản để khách hàng có thể quảng cáo ổn định và hiệu quả nhất

 

2. Cách làm việc: 

 

- Khách hàng đăng ký, cung cấp thông tin qua hotline: 0909.023.909

 

SaigonWeb tạo tài khoản từ trung tâm quản lý khách hàng và tài khoản này bắt buộc phải kết nối với trung tâm để hoạt động ổn định.

 

- Khách hàng được cấp quyền truy cập tài khoản và quản lý tài khoản.

 

- Thông tin thanh toán của SaigonWeb đã đăng ký với Google Adwords.

 

- Khách hàng yheo dõi được mọi hoạt động của tài khoản: hoạt động của từ khóa, CPC tối đa, CPC trung bình, nhấp chuột, lượt hiển thị, CTR, thứ hạng trung bình, điểm chất lượng  và các thông tin chi tiết khác.

 

3. Phí dịch vụ:

 

- 5 % ngân sách hàng tháng.

 

- SaigonWeb hỗ trợ tư vấn chiến dịch hiệu quả, hướng dẫn sử dụng tài khoản.

 

- Thanh toán tiền quảng cáo ngay khi quảng cáo hiển thị. Có thể thanh toán bất kỳ số tiền nào, khi gần cạn ngân sách, SaigonWeb sẽ thông báo để khách hàng tiếp tục thanh toán. Thanh toán phí cùng lúc với thanh toán tiền quảng cáo.

 

 4. Cam kết

 

SaigonWeb  cam kết tài khoản chạy ổn định. Trong trường hợp bị ngưng hoạt động, SaigonWeb có trách nhiệm hỗ trợ liên hệ với Google để kích hoạt lại tài khoản và các phương án hỗ trợ kịp thời khác.

 

Rất vui được hợp tác!

 

1. Giới thiệu dịch vụ thay mặt khách hàng quản lý tài khoản (cung cấp tài khoản cho khách hàng)

 

- Hiện tại, quá trình tạo một tài khoản mới để hoạt động quảng cáo Google không được thuận lợi khi Google siết chặt chính sách kiểm duyệt thông tin bảo mật và thông tin thánh toán nhằm giới hạn tối đa việc gian lận trong thanh toán điện tử và tuân thủ Chính sách Google

 

- Nhằm thay mặt khách hàng giám sát hoạt động  của tài khoản một cách hiệu quả, không gây lãng phí trong quá trình quảng cáo từ khóa trên Google

 

Vì vậy, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn Web sẽ tư vấn, cung cấp tài khoản để khách hàng có thể quảng cáo ổn định và hiệu quả nhất

 

2. Cách làm việc: 

 

- Khách hàng đăng ký, cung cấp thông tin qua hotline: 0909.023.909

 

SaigonWeb tạo tài khoản từ trung tâm quản lý khách hàng và tài khoản này bắt buộc phải kết nối với trung tâm để hoạt động ổn định.

 

- Khách hàng được cấp quyền truy cập tài khoản và quản lý tài khoản.

 

- Thông tin thanh toán của SaigonWeb đã đăng ký với Google Adwords.

 

- Khách hàng yheo dõi được mọi hoạt động của tài khoản: hoạt động của từ khóa, CPC tối đa, CPC trung bình, nhấp chuột, lượt hiển thị, CTR, thứ hạng trung bình, điểm chất lượng  và các thông tin chi tiết khác.

 

3. Phí dịch vụ:

 

- 5 % ngân sách hàng tháng.

 

- SaigonWeb hỗ trợ tư vấn chiến dịch hiệu quả, hướng dẫn sử dụng tài khoản.

 

- Thanh toán tiền quảng cáo ngay khi quảng cáo hiển thị. Có thể thanh toán bất kỳ số tiền nào, khi gần cạn ngân sách, SaigonWeb sẽ thông báo để khách hàng tiếp tục thanh toán. Thanh toán phí cùng lúc với thanh toán tiền quảng cáo.

 

 4. Cam kết

 

SaigonWeb  cam kết tài khoản chạy ổn định. Trong trường hợp bị ngưng hoạt động, SaigonWeb có trách nhiệm hỗ trợ liên hệ với Google để kích hoạt lại tài khoản và các phương án hỗ trợ kịp thời khác.

 

Rất vui được hợp tác!