Theo ông Phạm Văn Tuất - Top Contributor đầu tiên tại Việt Nam, Google đã chính thức xác nhận việc Ngừng Hiển Thị Quảng Cáo Bên Phải Màn Hình Máy Tính trên toàn cầu từ ngày 23/2/2016. 

 

google ngừng triển khai hiển thị quảng cáo khu vực bên phải trên toàn cầu


Kết quả quảng cáo sẽ bao gồm 4 vị trị đầu tiên ngay dưới khung tìm kiếm và 3 kết quả cuối cùng của trang nhất.

Google đã thử nghiệm cách bố trí này trong một thời gian dài. Việc loại bỏ tất cả quảng cáo phía bên phải rõ ràng làm cho kết quả tìm kiếm của máy tính để bàn và di động tương tự hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tăng trải nghiệm của người dùng trên di động khi trước đó, ngày 21/4/2015, Google triển khai thuật toán Mobile Friendly, đánh giá khả năng tương thích của website trên di động. 

Trong tương lai, chắc chắn Google sẽ còn tinh chỉnh với mục tiêu mang lại "Cung cấp kết quả phù hợp hơn cho những người tìm kiếm và hiệu suất tốt hơn cho các nhà quảng cáo". 
 

Thách thức, cơ hội mới cho các nhà quảng cáo


Việc tăng từ 3 lên 4 kết quả quảng cáo ngay dưới khung tìm kiếm có thể được kỳ vọng mang lại nhiều truy cập hơn tới các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, việc tổng các nhà quảng cáo hiển thị giảm từ 11 xuống 7 làm tăng sự cạnh tranh. Cũng theo ông Phạm Văn Tuất, giá thầu 1 số ngành đã bắt đầu có sự tăng nhẹ, để hạn chế tối đa việc phải tăng giá thầu, tăng chi phí trong thời gian tới, các nhà quảng cáo bắt buộc phải tập trung hơn vào việc tối ưu quảng cáo, tối ưu Website. Google thay đổi nhằm mục đích tăng trải nghiệm của người dùng, tăng hiệu suất quảng cáo, thì chúng ta cũng phải đứng vào vị trí của khách hàng để thay đổi, mang lại nhiều truy cập chất lượng, giữ chân khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ. 

Xu hướng phát triển đòi hỏi mọi dịch vụ có những thay đổi phù hợp. Các nhà quảng cáo cần nhìn vào thực tại, cập nhật và đổi mới cho mục tiêu kinh doanh hiệu quả. 


Theo ông Phạm Văn Tuất - Top Contributor đầu tiên tại Việt Nam, Google đã chính thức xác nhận việc Ngừng Hiển Thị Quảng Cáo Bên Phải Màn Hình Máy Tính trên toàn cầu từ ngày 23/2/2016. 

 

google ngừng triển khai hiển thị quảng cáo khu vực bên phải trên toàn cầu


Kết quả quảng cáo sẽ bao gồm 4 vị trị đầu tiên ngay dưới khung tìm kiếm và 3 kết quả cuối cùng của trang nhất.

Google đã thử nghiệm cách bố trí này trong một thời gian dài. Việc loại bỏ tất cả quảng cáo phía bên phải rõ ràng làm cho kết quả tìm kiếm của máy tính để bàn và di động tương tự hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tăng trải nghiệm của người dùng trên di động khi trước đó, ngày 21/4/2015, Google triển khai thuật toán Mobile Friendly, đánh giá khả năng tương thích của website trên di động. 

Trong tương lai, chắc chắn Google sẽ còn tinh chỉnh với mục tiêu mang lại "Cung cấp kết quả phù hợp hơn cho những người tìm kiếm và hiệu suất tốt hơn cho các nhà quảng cáo". 
 

Thách thức, cơ hội mới cho các nhà quảng cáo


Việc tăng từ 3 lên 4 kết quả quảng cáo ngay dưới khung tìm kiếm có thể được kỳ vọng mang lại nhiều truy cập hơn tới các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, việc tổng các nhà quảng cáo hiển thị giảm từ 11 xuống 7 làm tăng sự cạnh tranh. Cũng theo ông Phạm Văn Tuất, giá thầu 1 số ngành đã bắt đầu có sự tăng nhẹ, để hạn chế tối đa việc phải tăng giá thầu, tăng chi phí trong thời gian tới, các nhà quảng cáo bắt buộc phải tập trung hơn vào việc tối ưu quảng cáo, tối ưu Website. Google thay đổi nhằm mục đích tăng trải nghiệm của người dùng, tăng hiệu suất quảng cáo, thì chúng ta cũng phải đứng vào vị trí của khách hàng để thay đổi, mang lại nhiều truy cập chất lượng, giữ chân khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ. 

Xu hướng phát triển đòi hỏi mọi dịch vụ có những thay đổi phù hợp. Các nhà quảng cáo cần nhìn vào thực tại, cập nhật và đổi mới cho mục tiêu kinh doanh hiệu quả.