Trả lời cho câu hỏi rằng tại sao Phó giám đốc và Trưởng ban kinh doanh của Google, Nikesh AroraIn lại tin rằng 50% chi phí cho quảng cáo trên báo giấy sẽ chuyển hết sang mảng online trong vòng 5 năm tới, bà Susan Wojcicki - Phó Chủ tịch cấp cao của Google  cho biết mình tin rằng báo in sẽ là nạn nhân tiếp theo của sự chuyển dịch này, khi con người ta dừng mua những tạp chí và báo giấy bởi họ đã sở hữu những chiếc máy tính bảng và iPad của riêng mình.

 

Định hướng chiến lược Google

 
Tới thời điểm đó, tất cả những gì Google phải làm đó là chờ đợi cho tới khi những nhà quảng cáo bắt trúng được thị hiếu của người tiêu dùng. 
 
báo giấy và báo điện tử
Báo giấy và báo điện tử.
 
Nikesh Aroraln nói rằng: "Quảng cáo Google là một công việc đơn giản theo rất nhiều nghĩa. Người sử dụng có mặt ở đâu thì nhà quảng cáo sẽ tấn công vào đó, và rất nhiều người sử dụng buộc phải lựa chọn phương án bỏ nhiều thời gian online hơn. 
 
Cũng xem xét việc này thông qua sự phổ biến của những chiếc máy tính bảng có thể thấy: Chúng sở hữu những màn hình tuyệt vời và sự tương tác trực tiếp, vậy nên có thể sẽ có rất nhiều báo in truyền thống chuyển hẳn sang lĩnh vực báo mạng để người dùng có thể đọc được ngay trên chiếc máy tính bảng của mình. Tôi nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ ngày càng tiêu thụ nhiều hơn nữa những chiếc TV có tích hợp Internet. Video cũng là một trường hợp tương tự, có rất nhiều những dịch vụ tuyệt vời như Spotify, Pandora, iTunes và cả Google Play. 
 
Chính vì vậy nên người dùng sẽ thay đổi xu hướng một cách thực sự nhanh chóng và những nhà quảng cáo Google cần bắt kịp xu hướng ấy để có thể theo sát được nhu cầu của người tiêu dùng mà họ muốn hướng tới".
 
Theo Genk/BusinessInsider
 
Trả lời cho câu hỏi rằng tại sao Phó giám đốc và Trưởng ban kinh doanh của Google, Nikesh AroraIn lại tin rằng 50% chi phí cho quảng cáo trên báo giấy sẽ chuyển hết sang mảng online trong vòng 5 năm tới, bà Susan Wojcicki - Phó Chủ tịch cấp cao của Google  cho biết mình tin rằng báo in sẽ là nạn nhân tiếp theo của sự chuyển dịch này, khi con người ta dừng mua những tạp chí và báo giấy bởi họ đã sở hữu những chiếc máy tính bảng và iPad của riêng mình.

 

Định hướng chiến lược Google

 
Tới thời điểm đó, tất cả những gì Google phải làm đó là chờ đợi cho tới khi những nhà quảng cáo bắt trúng được thị hiếu của người tiêu dùng. 
 
báo giấy và báo điện tử
Báo giấy và báo điện tử.
 
Nikesh Aroraln nói rằng: "Quảng cáo Google là một công việc đơn giản theo rất nhiều nghĩa. Người sử dụng có mặt ở đâu thì nhà quảng cáo sẽ tấn công vào đó, và rất nhiều người sử dụng buộc phải lựa chọn phương án bỏ nhiều thời gian online hơn. 
 
Cũng xem xét việc này thông qua sự phổ biến của những chiếc máy tính bảng có thể thấy: Chúng sở hữu những màn hình tuyệt vời và sự tương tác trực tiếp, vậy nên có thể sẽ có rất nhiều báo in truyền thống chuyển hẳn sang lĩnh vực báo mạng để người dùng có thể đọc được ngay trên chiếc máy tính bảng của mình. Tôi nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ ngày càng tiêu thụ nhiều hơn nữa những chiếc TV có tích hợp Internet. Video cũng là một trường hợp tương tự, có rất nhiều những dịch vụ tuyệt vời như Spotify, Pandora, iTunes và cả Google Play. 
 
Chính vì vậy nên người dùng sẽ thay đổi xu hướng một cách thực sự nhanh chóng và những nhà quảng cáo Google cần bắt kịp xu hướng ấy để có thể theo sát được nhu cầu của người tiêu dùng mà họ muốn hướng tới".
 
Theo Genk/BusinessInsider