Bên cạnh những giờ phút làm việc căng thẳng trên công ty, Ban quản lý SaigonWeb cũng tổ chức đan xen những chuyến du lịch thư giãn tuyệt vời cho nhân viên. Và sau đây là một vài hình ảnh nổi bật của chuyến du lịch miền tây sông nước của toàn thể cán bộ công nhân Saigonweb vào năm 2015 vừa qua.

 

Bên cạnh những giờ phút làm việc căng thẳng trên công ty, Ban quản lý SaigonWeb cũng tổ chức đan xen những chuyến du lịch thư giãn tuyệt vời cho nhân viên. Và sau đây là một vài hình ảnh nổi bật của chuyến du lịch miền tây sông nước của toàn thể cán bộ công nhân Saigonweb vào năm 2015 vừa qua.