Để đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ quảng cáo và nhà quảng cáo, hai bên cần tiến hành kí kết hợp đồng. Và sau đây là mẫu hợp đồng quảng cáo Google của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn Web, mời các quý khách hàng cùng tham khảo:

Để đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ quảng cáo và nhà quảng cáo, hai bên cần tiến hành kí kết hợp đồng. Và sau đây là mẫu hợp đồng quảng cáo Google của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sài Gòn Web, mời các quý khách hàng cùng tham khảo: