Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, nghiêm túc. Ban quản lý SaigonWeb còn tổ chức những buổi vui chơi, ăn uống thân mật nhằm giúp tăng thêm sự đoàn kết giữa các thành viên trong công ty. Và sau đây là một số hình ảnh về những buổi vui chơi, ăn uống thân mật của nhân viên SaigonWeb.

 

Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, nghiêm túc. Ban quản lý SaigonWeb còn tổ chức những buổi vui chơi, ăn uống thân mật nhằm giúp tăng thêm sự đoàn kết giữa các thành viên trong công ty. Và sau đây là một số hình ảnh về những buổi vui chơi, ăn uống thân mật của nhân viên SaigonWeb.