1. Giới thiệu

Phần mềm Kế toán Sài Gòn là giải pháp dành cho các doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, tính bảo mật cao, nhiều người dùng cùng thao tác trên dữ liệu. Doanh nghiệp không còn đắn đo suy nghĩ nên chọn phần mềm kế toán giá rẻ (phần mềm kế toán đóng gói) hay phải đặt viết phần mềm theo đặc thù (phần mềm customize). Bởi Kế toán Sài Gòn 9.0 bao hàm cả hai.

Phần mềm kế toán Kế toán Sài Gòn Accounting 9.0 được xây dựng với công nghệ SQL Server 2008 và VB.Net 2008 tích hợpFont chữ Unicode,  cho phép xử lý số liệu lớn và nhanh nhất hiện nay, luôn đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

Hướng tới Phần mềm kế toán chuẩn Việt Nam, Phần mềm kế toán TASoft được thiết kế theo giao diện thân thiện dễ sử dụng, hình ảnh gần gũi, phân cấp thành nhiều nhóm, công cụ tìm kiếm mở rộng,…

Chỉ cần lướt qua vài giờ là người dùng làm chủ phần mềm được ngay.

2. Tính năng


Phần mềm kế toán Kế toán Sài Gòn được thiết kế rất nhẹ và chạy cực kỳ nhanh, phù hợp với ngay cả doanh nghiệp có máy tính cấu hình thấp.

Và nổi bật là tính linh động, người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm theo ý mình để quản lý được tốt hơn mà không cần phải đặt viết phần mềm với chi phí rất cao.

Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lý theo sơ đồ Tổng Cty - Cty Thành viên - Chi nhánh

Tính linh động, dễ chỉnh sửa: Cho phép người dùng khai báo thêm các trường thông tin để theo dõi.

Quản lý số liệu đa tiền tệ. Cho phép theo dõi và hạch toán song song nhiều loại tiền tệ.

Cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ trong cùng 1 thời điểm, Phóng to, thu nhỏ, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ trên nhiều phân hệ khác.

Giao diện và báo cáo đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp) và ngôn ngữ khác do người dùng tự định nghĩa.

Kết xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau như : Excel, Word, Pdf dễ dàng, kết xuất trực tiếp qua HTTK, iHTKK, TaxOnline.

Tích hợp trên nhiều hệ điều hành như: Winxp, Vista, Win 7

Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở. Kế toán Sài Gòn cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.

 

1. Giới thiệu

Phần mềm Kế toán Sài Gòn là giải pháp dành cho các doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ tiên tiến, tính bảo mật cao, nhiều người dùng cùng thao tác trên dữ liệu. Doanh nghiệp không còn đắn đo suy nghĩ nên chọn phần mềm kế toán giá rẻ (phần mềm kế toán đóng gói) hay phải đặt viết phần mềm theo đặc thù (phần mềm customize). Bởi Kế toán Sài Gòn 9.0 bao hàm cả hai.

Phần mềm kế toán Kế toán Sài Gòn Accounting 9.0 được xây dựng với công nghệ SQL Server 2008 và VB.Net 2008 tích hợpFont chữ Unicode,  cho phép xử lý số liệu lớn và nhanh nhất hiện nay, luôn đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

Hướng tới Phần mềm kế toán chuẩn Việt Nam, Phần mềm kế toán TASoft được thiết kế theo giao diện thân thiện dễ sử dụng, hình ảnh gần gũi, phân cấp thành nhiều nhóm, công cụ tìm kiếm mở rộng,…

Chỉ cần lướt qua vài giờ là người dùng làm chủ phần mềm được ngay.

2. Tính năng


Phần mềm kế toán Kế toán Sài Gòn được thiết kế rất nhẹ và chạy cực kỳ nhanh, phù hợp với ngay cả doanh nghiệp có máy tính cấu hình thấp.

Và nổi bật là tính linh động, người dùng có thể chỉnh sửa phần mềm theo ý mình để quản lý được tốt hơn mà không cần phải đặt viết phần mềm với chi phí rất cao.

Mô hình cấp dữ liệu cho phép tập hợp và quản lý theo sơ đồ Tổng Cty - Cty Thành viên - Chi nhánh

Tính linh động, dễ chỉnh sửa: Cho phép người dùng khai báo thêm các trường thông tin để theo dõi.

Quản lý số liệu đa tiền tệ. Cho phép theo dõi và hạch toán song song nhiều loại tiền tệ.

Cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ trong cùng 1 thời điểm, Phóng to, thu nhỏ, di chuyển nhanh đến danh mục hay chứng từ trên nhiều phân hệ khác.

Giao diện và báo cáo đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp) và ngôn ngữ khác do người dùng tự định nghĩa.

Kết xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau như : Excel, Word, Pdf dễ dàng, kết xuất trực tiếp qua HTTK, iHTKK, TaxOnline.

Tích hợp trên nhiều hệ điều hành như: Winxp, Vista, Win 7

Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở. Kế toán Sài Gòn cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.