Các quy trình thực hiện dự án Website

 

Quy trình thực hiện dự án Website gồm nhiều giai đoạn, trong đó có 8 giai đoạn chính:

 

 

Quy trình thực hiện một dự án website:

 

STT

Nội dung

Công việc Saigon Web (SGW)

Công việc của Quý khách

Số ngày

1

Thu thập thông tin thiết kế website SGW  sẽ trao đổi với khách hàng về các tính năng của website

05 ngày

- Viết đề án và báo giá gửi cho khách hàng - Tiếp nhận đề án và bổ sung nội dung của đề án gửi lại cho SGW  
- Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

2

Ký hợp đồng - Thu Tạm ứng chi phí lần 1 - Thanh toán chi phí lần 1

01 ngày

- Lấy hình ảnh, dữ liệu từ khách hàng - Cung cấp hình ảnh, tư liệu cần thiết đưa lên web cho SGW  

3

Thiết kế giao diện - Thiết kế Demo giao diện web- Thiết kế banner Flash - Chuẩn bị dữ liệu bài viết, hình ảnh cần đưa lên web- Chuẩn bị thông tin tên miền và Hosting

05 ngày

4

Demo giao diện website - Gửi Demo giao diện website cho khách hàng - Duyệt demo giao diện

05 ngày

- Chỉnh sửa giao diện - Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
- Thống nhất giao diện của website
- Thu tạm ứng chi phí lần 2 - Thanh toán chi phí lần 2

5

Lập trình website - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chức năng website theo như 2 bên thống nhất đi kèm với bản Demo website đã duyệt - Theo dõi tiến độ triển khai

07 ngày

- Lập trình hệ quản trị website
- Lập trình giao diện website

6

Cài đặt lên mạng - Cài đặt website chạy thử trên mạng internet- Chỉnh sửa những chức năng, tiểu tiết nhỏ khách hàng cung cấp (nếu có) - Vận hành thử website  và chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ của website yêu cầu SGW  hoàn thiện

05 ngày

7

Bàn giao, đào tạo quản trị - Bàn giao website, thanh lý hợp đồng.- Tiếp nhận chi phí lần cuối- Hướng dẫn quản trị website - Tiếp nhận các thông số quản trị- Ký kết văn bản bàn giao website.- Thanh toán lần cuối.- Cử người quản trị website để SGW  hướng dẫn quản trị

01 ngày

8

Phát triển website Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website  
 

Các quy trình thực hiện dự án Website

 

Quy trình thực hiện dự án Website gồm nhiều giai đoạn, trong đó có 8 giai đoạn chính:

 

 

Quy trình thực hiện một dự án website:

 

STT

Nội dung

Công việc Saigon Web (SGW)

Công việc của Quý khách

Số ngày

1

Thu thập thông tin thiết kế website SGW  sẽ trao đổi với khách hàng về các tính năng của website

05 ngày

- Viết đề án và báo giá gửi cho khách hàng - Tiếp nhận đề án và bổ sung nội dung của đề án gửi lại cho SGW  
- Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

2

Ký hợp đồng - Thu Tạm ứng chi phí lần 1 - Thanh toán chi phí lần 1

01 ngày

- Lấy hình ảnh, dữ liệu từ khách hàng - Cung cấp hình ảnh, tư liệu cần thiết đưa lên web cho SGW  

3

Thiết kế giao diện - Thiết kế Demo giao diện web- Thiết kế banner Flash - Chuẩn bị dữ liệu bài viết, hình ảnh cần đưa lên web- Chuẩn bị thông tin tên miền và Hosting

05 ngày

4

Demo giao diện website - Gửi Demo giao diện website cho khách hàng - Duyệt demo giao diện

05 ngày

- Chỉnh sửa giao diện - Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
- Thống nhất giao diện của website
- Thu tạm ứng chi phí lần 2 - Thanh toán chi phí lần 2

5

Lập trình website - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các chức năng website theo như 2 bên thống nhất đi kèm với bản Demo website đã duyệt - Theo dõi tiến độ triển khai

07 ngày

- Lập trình hệ quản trị website
- Lập trình giao diện website

6

Cài đặt lên mạng - Cài đặt website chạy thử trên mạng internet- Chỉnh sửa những chức năng, tiểu tiết nhỏ khách hàng cung cấp (nếu có) - Vận hành thử website  và chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ của website yêu cầu SGW  hoàn thiện

05 ngày

7

Bàn giao, đào tạo quản trị - Bàn giao website, thanh lý hợp đồng.- Tiếp nhận chi phí lần cuối- Hướng dẫn quản trị website - Tiếp nhận các thông số quản trị- Ký kết văn bản bàn giao website.- Thanh toán lần cuối.- Cử người quản trị website để SGW  hướng dẫn quản trị

01 ngày

8

Phát triển website Bảo hành & Hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website