Website Thương mại điện tử chuyên nghiệp

 

  
Website Thương mại điện tử chuyên nghiệp: 6.949.000 vnđ
 

1. HỆ THỐNG WEBSITE :

STT Số lượng trang website Diễn giải chức năng website
1 Trang chủ Giao diện chính của website, được thiết kế bằng Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw mát mắt
2 Trang giới thiệu công ty Thiết kế và trình bày theo phong cách của Doanh nghiệp. Hình ảnh và nội dung thể hiện sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, và nội dung giới thiệu.
3 Trang giới thiệu sản phẩm
+ Danh mục con 
+ Danh mục con
+ Danh mục con 
+...
Trình bày các hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp, giới thiêu chung và chi tiết từng sản phẩm, có chức năng đặt mua sản phẩm. Trang được phân cấp menu cấp 3, trình bày dạng liệt kê nhiều sản phẩm, cho phép đi vào chi tiết của từng sản phẩm. Admin có thể thêm bớt danh mục và sản phẩm không hạn chế số lượng.
4 Trang giới thiệu dịch vụ Giới thiệu các dịch vụ kinh doanh của Doanh nghiệp, giới thiệu chung và chi tiết từng dịch vụ
5 Trang tin tức & Sự kiện
+ Danh mục con 
+ Danh mục con
+ Danh mục con 
+...
Cập nhật và đưa các tin tức và sự kiện của Doanh nghiệp. Trang được phân cấp 1. Trình bày dưới dạng liệt kê nhiều tin, cho phép đi vào chi tiết của từng tin. Admin có thể thêm bớt danh mục của tin tức và không hạn chế số lượng.
6 Trang sản phẩm mới Giới thiệu các hình ảnh sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Doanh nghiệp
7 Trang video clip Cập nhật video clip lên website của Doanh nghiệp, không hạn chế số lượng file.
8 Trang liên hệ Chức năng form điền nội dung và thông tin liên hệ của Doanh nghiệp
9 Trang thành viên Chức năng đăng ký mới và đăng nhập thành viên
10 Trang chọn mua hàng Chức năng form chọn đặt hàng qua mạng. Cho phép gửi thông tin đặt hàng
11 Trang download Chức năng này cho phép khách truy cập download những tài liệu tải trên website.
12 Site Map Thông tin và liệt kê cấu trúc hệ thống website.
Chức năng tiện ích
13 Chức năng ADMIN website Chức năng và giao diện dành cho người quản trị website, đăng nhập User & Password khi vào giao diện
14 Tiện ích cập nhật website Cho phép tạo thêm các trang thư mục con không giới hạn. Xóa, sửa, thêm, bớt nội dung và hình ảnh
15 Chức năng quản lý banner quảng cáo Chức năng này cho phép admin web có thể quản lý, cập nhật các banner quảng cáo có trên website
16 Chức năng chát online Cho phép cài nick Yahoo Messenger, không hạn chế số lượng nick
17 Chức năng tìm kiếm Chức năng Search trên website, cho phép Search từ cơ bản đến nâng cao
18 Chức năng các thông số trên website Liệt kê số lượng sản phẩm, dịch vụ. Số lượt truy cập website, số online trực tuyến, thứ hạng website

2. HỖ TRỢ KỸ THUẬT :

Hỗ trợ trực tuyến qua nick yahoo Messenger 24/24. 

Hướng dẫn kỹ thuật quản trị và cập nhật website khi bàn giao 

Cài đặt Email theo tên miền miễn phí 

Hướng dẫn bằng tài liệu cài đặt Email trên giao diện Outlook Express 

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo mật thông tin User & Password cho Admin website. 

Hỗ trợ qua email: info@saigonweb.vn

3. CÔNG CỤ THIẾT KẾ WEBSITE :

Ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL Database Server, Unix Hosting

Công nghệ thiết kế bằng : Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw bắt mắt
 

4. THỜI GIAN THIẾT KẾ & HOÀN THÀNH :

- Thời gian thu thập thông tin và hình ảnh: 01 Ngày 

- Thời gian thiết kế Demo website là: 05  Ngày 

- Thời gian báo khách hàng xem và duyệt Demo website là: 03 Ngày 

- Thời gian lập trình và cài lên mạng internet là: 08 Ngày 

- Thời gian hướng dẫn admin và bàn giao website là: 01 Ngày       

→ Tổng thời gian hoàn thành Website là: 18 ngày
 

 

 

Website Thương mại điện tử chuyên nghiệp

 

  
Website Thương mại điện tử chuyên nghiệp: 6.949.000 vnđ
 

1. HỆ THỐNG WEBSITE :

STT Số lượng trang website Diễn giải chức năng website
1 Trang chủ Giao diện chính của website, được thiết kế bằng Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw mát mắt
2 Trang giới thiệu công ty Thiết kế và trình bày theo phong cách của Doanh nghiệp. Hình ảnh và nội dung thể hiện sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, và nội dung giới thiệu.
3 Trang giới thiệu sản phẩm
+ Danh mục con 
+ Danh mục con
+ Danh mục con 
+...
Trình bày các hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp, giới thiêu chung và chi tiết từng sản phẩm, có chức năng đặt mua sản phẩm. Trang được phân cấp menu cấp 3, trình bày dạng liệt kê nhiều sản phẩm, cho phép đi vào chi tiết của từng sản phẩm. Admin có thể thêm bớt danh mục và sản phẩm không hạn chế số lượng.
4 Trang giới thiệu dịch vụ Giới thiệu các dịch vụ kinh doanh của Doanh nghiệp, giới thiệu chung và chi tiết từng dịch vụ
5 Trang tin tức & Sự kiện
+ Danh mục con 
+ Danh mục con
+ Danh mục con 
+...
Cập nhật và đưa các tin tức và sự kiện của Doanh nghiệp. Trang được phân cấp 1. Trình bày dưới dạng liệt kê nhiều tin, cho phép đi vào chi tiết của từng tin. Admin có thể thêm bớt danh mục của tin tức và không hạn chế số lượng.
6 Trang sản phẩm mới Giới thiệu các hình ảnh sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Doanh nghiệp
7 Trang video clip Cập nhật video clip lên website của Doanh nghiệp, không hạn chế số lượng file.
8 Trang liên hệ Chức năng form điền nội dung và thông tin liên hệ của Doanh nghiệp
9 Trang thành viên Chức năng đăng ký mới và đăng nhập thành viên
10 Trang chọn mua hàng Chức năng form chọn đặt hàng qua mạng. Cho phép gửi thông tin đặt hàng
11 Trang download Chức năng này cho phép khách truy cập download những tài liệu tải trên website.
12 Site Map Thông tin và liệt kê cấu trúc hệ thống website.
Chức năng tiện ích
13 Chức năng ADMIN website Chức năng và giao diện dành cho người quản trị website, đăng nhập User & Password khi vào giao diện
14 Tiện ích cập nhật website Cho phép tạo thêm các trang thư mục con không giới hạn. Xóa, sửa, thêm, bớt nội dung và hình ảnh
15 Chức năng quản lý banner quảng cáo Chức năng này cho phép admin web có thể quản lý, cập nhật các banner quảng cáo có trên website
16 Chức năng chát online Cho phép cài nick Yahoo Messenger, không hạn chế số lượng nick
17 Chức năng tìm kiếm Chức năng Search trên website, cho phép Search từ cơ bản đến nâng cao
18 Chức năng các thông số trên website Liệt kê số lượng sản phẩm, dịch vụ. Số lượt truy cập website, số online trực tuyến, thứ hạng website

2. HỖ TRỢ KỸ THUẬT :

Hỗ trợ trực tuyến qua nick yahoo Messenger 24/24. 

Hướng dẫn kỹ thuật quản trị và cập nhật website khi bàn giao 

Cài đặt Email theo tên miền miễn phí 

Hướng dẫn bằng tài liệu cài đặt Email trên giao diện Outlook Express 

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo mật thông tin User & Password cho Admin website. 

Hỗ trợ qua email: info@saigonweb.vn

3. CÔNG CỤ THIẾT KẾ WEBSITE :

Ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL Database Server, Unix Hosting

Công nghệ thiết kế bằng : Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw bắt mắt
 

4. THỜI GIAN THIẾT KẾ & HOÀN THÀNH :

- Thời gian thu thập thông tin và hình ảnh: 01 Ngày 

- Thời gian thiết kế Demo website là: 05  Ngày 

- Thời gian báo khách hàng xem và duyệt Demo website là: 03 Ngày 

- Thời gian lập trình và cài lên mạng internet là: 08 Ngày 

- Thời gian hướng dẫn admin và bàn giao website là: 01 Ngày       

→ Tổng thời gian hoàn thành Website là: 18 ngày